ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ Snowy Snail

ทางสตูดิโอได้ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ให้กับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์

snowy snail โดยงานถ่ายภาพ นางแบบ เครื่องสำอางค์ ครั้งนี้ เพื่อนำไป

ทำกล่องสินค้าครับ และทำป้ายโฆษณาลงตามสื่อต่างๆ

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

Tags: , , , , , , ,