ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์ youth secrets

ทางสตูดิโอของเราได้ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ในงานถ่ายนี้

นอกจากถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์แล้ว ก็ยังถ่ายสินค้าไปพร้อมกันครับ

ต้องขอขอบคุณทีมงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูง

ที่ให้เราถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

นางแบบเครื่องสำอางค์ในครั้งนี้

ขอบคุณครับ

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

Tags: , , , , , , , , , ,