ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์สินค้า อาหารเสริม คุณนุช ตี10

ทางสตูดิโอของผมได้ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์สินค้า

หรือถ่ายภาพนางแบบ คู่ ผลิตภัณฑ์ ให้กับอาหารเสริม

ของคุณนุช ตี10 เอง เป็นทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ และนางแบบสินค้า

ของตัวเอง ต้องขอขอบคุณ คุณนุช มากๆ ครับที่ให้ผม

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ให้ โดยภาพนำไปใช้ทำปกกล่องอาหารเสริม

ขอบคุณครับ

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,