รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์ Callidora

เป็นงานถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ที่มีการถ่ายภาพเครื่องสำอางค์

ร่วมไปด้วยกันครับ แต่เน้นหลักๆ ที่พรีเซ็นเตอร์ ในส่วนสินค้า

จึงถ่ายแบบคร่าวๆ แต่ก็สามารถใช้งานได้จริงครับ

สินค้าชิ้นนี้เป็นประเภทน้ำหอมครับ

สนใจถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบคู่ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ติดต่อสอบถามได้ครับ

ยินดีให้บริการ

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,