รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ Chinju

ภาพงานบางส่วนครับ ที่ลูกค้านำลง ad. แล้ว

รับถ่ายภาพนางแบบ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม พรีเซ็นเตอร์สินค้า

นางแบบคู่เครื่องสำอางค์ ติดต่อสอบถามได้ครับ ยินดีให้บริการ

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

 

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

 

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

รับถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,