ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง

งานถ่ายเฉพาะพรีเซ็นเตอร์ รถยนต์โปรตอนครับ

หน้าปกไม่เกี่ยว นำมาใช้อ้างอิงว่าลงเล่มไหนเท่านั้น

เป็นงานถ่ายภาพ นอกสถานที่ ที่มีการถ่ายคู่กับรถยนต์

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

Tags: , , , , , , , , , , ,