รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ปีนฉีดน้ำ

ทางสตูดิโอได้ออกเดินทางไปอำเภอหัวหิน เพื่อไปถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นของเล่นเด็ก โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นชาวต่างชาติ

ทั้งหมด 4 คนครับ ถ่ายงานทั้งวัน เป็นวันที่แดดแรงมากๆครับ

สนใจถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายแบบ ถ่ายภาพนางแบบผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามได้ครับ

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,