ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ของเล่นเด็ก

ทางสตูดิโอเราได้เดินทางไปถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ นางแบบ

นายแบบ ผลิตภัณฑ์ เป็นของเล่นสำหรับเด็ก โดยการถ่ายที่อำเภอ

หัวหิน ครับ? ถ่ายงานในช่วงที่ท้องฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนัก

ก็ได้มีการจัดเตรียม อุปกรณ์ไฟสตูดิโอไปด้วยครับ

มีการถ่ายทั้งแสงธรรมชาติ และการเซทแสงถ่ายภาพในช่วงที่ฟ้ามืด

ในช่วงที่ถ่ายภาพก็ยังมีฝนตกด้วยครับ

สนใจถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ คู่ผลิตภัณฑ์ ถ่ายภาพสินค้า

ติดต่อสอบถามได้ครับ

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า ผลิตภัณฑ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,