รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา Siam

ทางสตูดิโอ ถ่ายภาพสินค้า Miralce18 ได้รับงานถ่ายภาพสินค้า

ของเครื่องสำอาง Siam ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย

แต่ส่งออกขายยังต่างประเทศ งานนี้ลูกค้า ออนไลท์คุยกันครับ

เป็นงานแบบ Quality Lighting ที่ลูกค้าต้องคุมงานด้วย

โดยผ่านโปรแกรมถ่ายทอดสดให้ลูกค้าดูครับ

 

รับถ่ายภาพสินค้า

รับถ่ายภาพสินค้า

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สปา

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,