ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ สินค้า นางแบบเครื่องสำอาง

ตัวอย่างงานถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือ นางแบบ คู่เครื่องสำอาง

สตูดิโอของเรา เป็นสตูดิโอ ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์โดยตรง ที่รับเฉพาะงานโฆษณา

เราจึงเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายงาน commercial

 

ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ สินค้า นางแบบเครื่องสำอาง

ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ สินค้า นางแบบเครื่องสำอาง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,