ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา NIDIGO

งานถ่ายภาพสินค้า ประเภท นาฬิกา ในงานเราต้องการนำเสนอ

ให้เห็นถึงงานถ่ายโดยไม่มีการ “รัทัช” หรือการตกแต่งภาพ

แต่ในส่วนภาพที่มีกราฟฟิก พระจันทร์ อันนั้นทางสตูดิโอ

ทำเล่นๆ ครับ ไม่ได้ทำงานส่งลูกค้า พอดี ได้แรงบันดานใจ

จาก Ad. โฆษณาของนาฬิกาต่างประเทศ? สตูดิโอถ่ายภาพสินค้า

เราจะทำในส่วนงานถ่ายภาพนิ่งเท่านั้นครับ ไม่รับทำงานกราฟฟิก

(Inspiration จาก ad. OMEGA)

 

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ นาฬิกา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,