รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์สินค้า นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

ภาพงานถ่ายพรีเซ็นเตอร์นี้ หรืองานถ่ายภาพ นางแบบ คู่ผลิตภัณฑ์นี้

“ไม่รีทัช” อันนี้ต้องการนำเสนอให้เห็นถึงงานจากไฟล์ดิบ ที่ยังไม่มีการแต่งภาพ

เราจะเน้นที่การถ่ายงานจะต้องให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนครับ

เพราะหลังจากนั้นหากเจอข้อจำกัดอะไรยังไงก็ต้องแต่งภาพภายหลัง

แต่ทั้งนี้เราจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดก่อน เพื่อที่จะให้คนที่นำภาพไป

ทำงานต่อจะได้ง่ายต่อการทำงานครับ ไม่ใช่ต้องมาแก้ภาพที่เสีย

ในงานถ่ายเป็นร้อยๆ ภาพ ถ้าถ่ายไม่ดีมา แสงเสีย ทั้งหมด ก็เท่ากับ

ลูกค้าจะได้ไฟล์ดิบที่เสีย หรือคุณภาพต่ำไป จะใช้งานก็ต้องมารีทัช

แต่งภาพทุกภาพ แก้งานที่เสียก่อน

เราจึงพยายามที่จะถ่ายแล้ว ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยทันที

ในกรณีที่ใช้ภาพขนาดไม่ใหญ่มากถึงกับเห็นรายละเอียดของผิวครับ

 

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

 

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,