ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ Snowy Snail

ทางสตูดิโอได้ถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์ ให้กับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์

snowy snail โดยงานถ่ายภาพ นางแบบ เครื่องสำอางค์ ครั้งนี้ เพื่อนำไป

ทำกล่องสินค้าครับ และทำป้ายโฆษณาลงตามสื่อต่างๆ

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้า

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

Similar Posts