รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม LESEE ครั้งที่ 2

สินค้าที่เราได้ถ่ายในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ให้เราถ่ายภาพสินค้าอีกครั้ง

ลูกค้าได้ให้ทางสตูดิโอถ่ายภาพสินค้า เป็นคนจัดมุมให้ทั้งหมดครับ

เราก็ต้องการนำเสนอถึง กล่อง ให้ผู้บริโภคจำได้ รวมถึงแผงยาสินค้า

พร้อมกับมีจัด prop แก้วน้ำเสริมเข้าไปด้วย

เป็นงานถ่ายภาพสินค้าบนฉากขาวครับ

สนใจถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

Similar Posts