รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม

ทางสตูดิโอต้องขอ sensor โลโก้ที่ขวดและฝาของบรรจุภัณฑ์นะครับ

เนื่องจากเป็นสินค้าตัวอย่าง ที่ยังไม่ลงจำหน่ายในตลาด

แต่เราขอนำมาลงพอทในส่วนของงานถ่ายภาพขวดสินค้า

เพื่อนำเสนองาน จัดพรอบหยดน้ำ กับทำความเย็นที่ขวด

โดยการถ่ายให้ดูเป็นขวดที่เย็นสดชื่น มีไอเย็นเกาะที่ขวด

ของสินค้า

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม

Similar Posts