ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ N Blanch

เราเป็นสตูดิโอ ถ่ายภาพงานโฆษณา โดยตรง

รับถ่ายภาพสินค้า พรีเซ็นเตอร์ เพื่อใช้ในงานโฆษณาลงสื่อต่างๆ

งานถ่ายภาพของแบรนด์ N Blanch เป็นงานแบบ Quality Lighting

ลูกค้าเข้ามาคุมงานเองครับ รวมกันช่วยจัดพรอบกับทางสตูดิโอ

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

Similar Posts