รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง WC

งานถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ witcha

เป็นงานถ่ายสินค้า หรือ packshot ที่ลูกค้าส่งสินค้ามา

ให้ทางสตูดิโอถ่ายภาพสินค้า เป็นผู้ถ่าย โดยให้สิทธิ์

ทางสตูดิโอเป็นผู้จัดพรอบในงานถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงที่ให้เราเป็นผู้ถ่ายงานให้

Miracle18 Studio เป็นสตูดิโอถ่ายภาพงานโฆษณาโดยตรง

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

 

 

Similar Posts