รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม ทางสตูดิโอต้องขอ sensor โลโก้ที่ขวดและฝาของบรรจุภัณฑ์นะครับ เนื่องจากเป็นสินค้าตัวอย่าง ที่ยังไม่ลงจำหน่ายในตลาด แต่เราขอนำมาลงพอทในส่วนของงานถ่ายภาพขวดสินค้า เพื่อนำเสนองาน จัดพรอบหยดน้ำ กับทำความเย็นที่ขวด โดยการถ่ายให้ดูเป็นขวดที่เย็นสดชื่น มีไอเย็นเกาะที่ขวด ของสินค้า