ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า THEORY

งานถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ หรือ นางแบบ คู่ เครื่องสำอาง

โดยถ่ายภาพนางแบบ 1 คนครับ งานครึ่งคิว

เป็นการถ่ายภาพนางแบบ คู่ กับสินค้า ที่เป็นสเปย์น้ำแร่

ถ่ายภาพนางแบบทั้งหมด 3 เซทครับ

สนใจถ่ายภาพนางแบบ คู่สินค้า ถ่ายภาพรีเซ็นเตอร์

โดยช่างภาพถ่ายงานโฆษณา ติดต่อสอบถามได้ครับ

 

 

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,