รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ SALMON+

งานถ่ายภาพสินค้าโดยการจัดถ่ายภาพสินค้าในน้ำครับ

เพื่อสื่อให้เห็นถึงความชุ่มฉ่ำ รวมถึงเพื่อนำไปรีทัชต่อใส

งานถ่ายนี้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับภาพสินค้า

back ground ใหม่ ตามความเหมาะสมอีกทีครับ

สนใจถ่ายภาพสินค้า จัด prop น้ำ ติดต่อสอบถามได้ครับ

 

 

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์
รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

Similar Posts