ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม BLUE APPLE

เป็นงานถ่ายภาพสินค้าอาหารเสริม คอลาเจน

เน้นงานที่ถ่ายบรรจุภัณฑ์ ครับ และมีจัด prop แก้วน้ำ

กับผงคอลาเจน

สนใจถ่ายภาพสินค้า อาหารเสิรมติดต่อสอบถามได้ครับ

 

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม
ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

Similar Posts