ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง DUORA

ทางสตูดิโอได้ ถ่ายาภาพผลิตภัณฑ์ DUORA โดยลูกค้าเดินทางมาจาก

จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาคุยงานที่สตูดิโอด้วยตัวเองครับ ก็มีการคุยเรื่อง

การจัดวางมุมในเบื้องต้น และลูกค้าได้ทิ้งสินค้าไว้ ให้เราถ่ายครับ

เป็นงานจัด prop บนหิน กับบนโต๊ะไม้ รวมถึงถ่ายฉากขาว

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง
ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง

Similar Posts