ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ LAH

ทางสตูดิโอของเราได้ถ่ายภาพสินค้า ให้กับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

และยาแผนโบราณ ในงานถ่ายภาพนี้เพื่อการโฆษณา โดยวัตถุประสงค์

หลักคือ เพื่อให้ลูกค้าจดจำ หน้าตาของสินค้าได้ ทั้งกล่องภายนอก

และสินค้าภายในกล่อง โดยทางลูกค้าได้ให้ทางสตูดิโอเป็นผู้

จัดองค์ประกอบภาพทั้งหมด

เราเป็นสตูดิโอถ่ายภาพโฆษณาโดยตรง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ

ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
ถ่ายภาพสินค้า ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์

Similar Posts