รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ i’cayla

เราเป็นสตูดิโอ ถ่ายภาพงานโฆษณา โดยตรง

รับถ่ายภาพ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ประเภทต่างๆ เช่น

เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ

รวมถึงถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์คู่สินค้า ถ่ายภาพ นางแบบ นายแบบ

ถ่ายภาพแฟชั่น lookbook ถ่ายภาพผู้บริหาร ถ่ายภาพบุคคล

สนใจถ่ายภาพงานโฆษณาเพื่อใช้ในสื่อต่างๆ ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดได้ครับ

ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง i’cayla เป็นอย่างสูง

ที่ให้เราถ่ายภาพสินค้าในครั้งนี้

ขอบคุณครับ

 

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

Similar Posts