รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง Charissa

งานถ่ายภาพสินค้าของแบรนด Charissa ผลิตภัณฑ์นี้ลูกค้าส่งสินค้ามา

ให้ทางสตูดิโอโดยส่งพัสดุไปรษณีย์ครับ มีการคุยรายละเอียดสรุปงาน

กันทาง FB ลูกค้าส่งมุมตัวอย่างมาให้ เราก็ทำการปรับมุมแก้ไขบางส่วน

ที่ยังอยู่ในโจทย์

สนใจถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ

Line : photooflove

FB : miracle18

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Packshot

Similar Posts