รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง

งานถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง  2K SKIN

งานถ่ายภาพสินค้าชุดนี้ถ่ายสนุกครับ มีความยากอยู่ในงานถ่าย

เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีผิวมันวาวเป็นกระจก กับด้วยต้องการนำเสนอ

แสงในงานจัดพรอบ ให้มีลักษณะของแสงแดด ซึ่งพอใช้กับ

สินค้าที่มีผิวมันวาวมากๆ จะคุมการสะท้อนได้ยาก แต่ก็ถ่ายออกมา

ได้ตามความตั้งใจของสตูดิโอ

รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง
รับถ่าย packshot เครื่องสำอาง

Similar Posts