รับถ่ายแพคช็อต

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอาง Light & Shine

งานถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง ในงานนี้มีงานถ่ายแบบ

ฉากขาว และงานจัดพรอบ งานจัดพรอบมีฉากจำลองขึ้นมา หรือการสร้างฉากขึ้นมา

ไม่ใช่ถ่ายในโลเคชั่นจริงครับ เป็นการเซทฉากในสตูดิโอ มีฉากห้องน้ำ ฉากหน้าต่างห้อง

ฉากบ่อน้ำ และอืนๆ ในงานจัดพรอบ ใช้เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับสินค้าในการโพส

หรือลงสื่อต่างๆ

รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต
รับถ่ายแพคช็อต

Similar Posts