รับถ่ายภาพสินค้า packshot

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม FUFEW

ทางสตูดิโอ Mircle18 ได้ถ่ายงานสินค้าให้กับ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Fufew

ในงานถ่ายภาพสินค้าครั้งนี้เป็นงานแบบ Quality Lighting ข้อมูล

งานถ่ายแบบ Quality อ่านได้หน้าราคาถ่ายภาพสินค้าครับ

ในงานจัดพรอบ ที่ลงนี้ไม่มีการแต่งภาพครับ โดยเราเน้นตั้งแต่

ขั้นตอนการถ่ายเพื่อให้ได้งานถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมา

ให้ตรงโจทย์และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สนใจถ่ายภาพสินค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ

ยินดีให้บริการ

 

รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot
รับถ่ายภาพสินค้า packshot

Similar Posts