รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่ Long-Fong

งานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สบู่ แบรนด์ ลอง-ฟอง

มิราเคิล18 เป็นสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งงานโฆษณาโดยตรง

สนใจถ่ายภาพสินค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ครับ

ลูกค้าได้ให้ทางสตูดิโอจัดพรอบให้ครับ กับมีภาพฉากขาวปกติ

มีทำฟองสบู่

 

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่

Similar Posts