ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

งานนี้ลูกค้ามีงานถ่ายหน้าตรงฉากขาวปกติ

กับงานจัดพรอบ โดยลูกค้าให้ทางสตูดิโอเป็น

ผู้จัดพรอบให้ครับ เราดูจากการใช้งานของสินค้า

คือเป็นครีมกันแดด ก็เลยอยากสื่อถึงทะเล

 

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate
ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Sonlhate

Similar Posts