รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่ OSMOSY

ทางสตูดิโอ มิราเคิล18 ได้ถ่ายงานภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับ สบู่ แบรนด์ OSMOSY

Fleur de sel soap โดยงานถ่ายในครั้งนี้เป็นงานถ่ายครั้งที่ 2 ของแบรนด์นี้

กับทางสตูดิโอของเรา งานถ่ายในรอบนี้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครบ

สินค้ามีส่วนผสมจาก ดอกเกลือ งานถ่ายภาพสินค้างานนี้เป็นงานถ่ายแบบ

Qulaity Lighting ที่ลูกค้าเข้ามาคุมงานด้วยตัวเอง

stylish โดย Miracle18 Studio

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่

Similar Posts