รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง CHARISSA #2

งานถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง งานนี้ถ่ายแบบ Standard Lighting

โดยลูกค้ามีตัวอย่างงานมาให้ทางสตูดิโอดู ว่าต้องการลักษณะงานประมาณไหน

แล้วทางสตูดิโอก็ปรับให้เข้ากับสินค้า อีกที

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

Similar Posts