รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ Perfect Skin

งานถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่ เป็นงานถ่ายสินค้า

เพื่อนงานโฆษณา มีงานถ่ายฉากขาว และงานจัดพรอบ

โดยลูกค้าให้ทางสตูดิโอเป็นผู้จัดพรอบให้ครับ

สนใจถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้ลงโฆษณา ตามสื่อต่างๆ

ติดต่อสอบถามได้ครับ

 

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

Similar Posts